KHOA NỘI TỔNG HỢP

I. GIỚI THIỆU KHOA: - Khoa nội bệnh viện đa khoa Sài Gòn Bình Dương được thành lập hơn 4 năm nay. Khoa có phòng chăm sóc dành cho bệnh nhân nặng. Khoa do Bác sĩ có kinh nghiệm phụ trách với nhiều năm kinh nghiệm trong lãnh vực nội khoa,...

KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ -     Tiếp đón và trị các bệnh lý ngoại khoa thuộc chuyên ngành ngoại chấn thương -    Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người bệnh đang điều trị tại khoa và hướng dẫn người bệnh phòng bệnh, chữa bệnh thông...

KHOA CẤP CỨU

I. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN: Khoa do Bác sĩ Nguyễn Tuấn Khanh phụ trách. Khoa tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu 24/24h trong và ngoài tỉnh Bình Dương thuộc tất cả các chuyên khoa. Bác Sĩ: NGUYỄN TUẤN KHANH  Bác sĩ chuyên khoa nội.  Bác sĩ nội tổng quát khoa hồi...