BS. NGUYỄN TUẤN KHANH
Chuyên khoa: NỘI

– Bác sĩ chuyên khoa nội
– Bác sĩ nội tổng quát khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương
– Bác sĩ nội tổng quát khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa Sài Gòn Bình Dương