BS CKI. TRẦN VĂN TIẾN
Chuyên khoa: NGOẠI THẦN KINH

– Bệnh viện đa khoa Tỉnh Tây Ninh
– Bệnh viện ĐK TN CAO VĂN CHÍ
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Bình Dương
– Tốt nghiệp ĐH Y Dược Tp.HCM