Bác sĩ CKI. TRẦN THIỆN DŨNG

Chuyên Khoa: NGOẠI – TIẾT NIỆU – NỘI SOI

–  Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hệ ngoại

–  Tốt nghiệp Bác sĩ CKI ngoại tiết niệu

–  Nguyên công tác tại khoa ngoại bệnh viên đa khoa Tỉnh Tây Ninh

–  Công tác tại khoa ngoại tổng hợp và phòng soi tiêu hóa bệnh viên đa khoa Tư Nhân BD

–  Công tác tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa Vạn Phúc tỉnh Bình Dương

–  Bác sĩ Chuyên khoa ngoại tiết niệu bệnh viên đa khoa Sài Gòn Bình Dương

Trả lời