BS CKI. NGUYỄN HÙNG LỰC
Chuyên khoa: NỘI THẦN KINH

– Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình Dương
– Bệnh viện đk Vạn Phúc
Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Bình Dương
– Tốt nghiệp ĐH Y Dược Tp.HCM