BS CKI. LÊ CHÍ THIỆN
Chuyên khoa: SẢN

 Bác Sĩ CKI chuyên ngành sản phụ khoa

 Phẫu thuật nội soi phụ khoa

 Siêu âm Tổng quát

 Nguyên Bác Sĩ trưởng khoa sản bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Đồng Nai ( Từ năm 1987 đến 2011)

 Bác Sĩ Chuyên khoa sản phụ khoa bệnh viên đa khoa Sài Gòn Bình Dương