Bác sĩ CKII. LÊ THỊ GIAO MY

Chuyên khoa: MẮT

  – Nguyên Bác sỹ CKII Mắt Đại Học Y Dược TP HCM

  – Công tác tại khoa Mắt bệnh viên đa khoa Tây Ninh

  – Công tác tại khoa Mắt, trực thuộc Liên chuyên khoa Bệnh viên đa khoa Sài Gòn

  – Công tác tại khoa Mắt, Bệnh viên đa khoa Quận 4

  – Công tác tại khoa Mắt, Bệnh viên đa khoa Mắt Cao Thắng

  – Công tác tại khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Bình Dương